Khi mua sản phẩm của các em

Mỗi sản phẩm bạn mua. đã góp phần tạo việc làm cho người khuyết tật. Rất mong mỗi học sinh, sinh viê, cô giáo, Các , Bác , cô , chú, anh chị làm trong văn phòng, mỗi người đều có trên bàn 1 hộp cắm bút cuốn giấy do Các em trong trung tâm Thương Thương sản xuất thì điều đó thật tuyệt vời và đã giúp tạo việc làm cho các em và còn nhiều em hơn nữa khi có mong muốn làm
http://www.thuongthuong.net/san-pham/Tranh-giay-cuon

0