Tổ chức KOICA Làm thiện nguyện ở trung tâm Thương Thương

Trong chuyến đi làm từ thiện đầu tiên vào ngày 28/6/2014 của tổ chức KOICA Hàn Quốc, do ông Vũ Công Lân là chủ tịch CLB KOICA làm trưởng đoàn và các cô bác, anh chị em.Trong lần đó tổ chức đã biết nhiều hơn sự khó khăn của Trung Tâm dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương đang có. Trung tâm có tâm nguyện muốn xây thêm 1 phòng ở nữa cho thành viên những vì điều kiện không có và tổ chức hứa sẽ quay lại giúp trung tâm Thương Thương. Ngày 1/11/2014 tổ chức KOICA đã đến tại trợ cho trungtâm 95.500.000 trong đó có 51.800.000 là tiền mặt để xây thêm phòng ở, còn lại là 43.700.000 mua trang thiết bị máy móc, đồ dùng , chăn dắp mùa đông , tủ đựng quần áo, phản nằm, và lương thực. Trong lần tình guyện lần nay tổ chức KOICA cũng đã có các bác sỹ đến khám chữa bệnh cho các em, các thành viên xe gạch, và buổi chưa tất cả các em và các Bác, các cô, anh chị trong đoàn đã có bữa ăn trưa thật vui vẻ, Khi về ai cũng mua cho mình một sản phẩm làm kỷ niệm và hứa sẽ phát triển sản phẩm cho trung tâm tới cộng đồng. Ttrong ngày các cụ trong CLB hưu trí ,Phường Trần Hừng Đạo Hoàn đã gửi gạo. Xin cảm ơn những trái tim yêu Thương đến cho chúng em, cho chúng em có thêm vững tin để vượt quá số phận
trong buổi hôm nay còn có Phóng viên đài truyền hình Hà Nội, Phóng viên báo Công An Nhân Dân

 

0