Tranh giấy kết hợp in 20x20

Tranh giấy kết hợp in 20x20

Giá bán Liên hệ

Giấy cun hay giấy chạm nổi là nghệ thuật cuốn và xếp những rãnh nhỏ bằng giấy thành những hình ảnh. Thành phần cơ bản của nghệ thuật giấy cuốn là những họa tiết như hoa, lá… và

từ những thành phần cơ bản này những nhà thiết kế đã tạo ra hình ảnh. Vào thời kỳ sơ khai của nghệ thuật này, vào khoảng 1300 đến 1500 sau Công Nguyên , ở Châu Âu, các nữ tu trang trí các đồ thờ phụng  bằng những rãnh giấy  được cuộn bằng lông chim ( tiếng Anh là Quill và từ đó nghệ thuật này mới có tên  là Quilling                                        

Bài viết liên quan

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

Tranh giấy kết hợp in 25x20

Giá bán : Liên hệ

0