Tin tức chung

Handicraft (Thủ công mỹ nghệ) | mảnh đất tiềm năng cho ngành nội thất ?

Handicraft (còn được gọi tên như Artisanry hoặc Handmade): dịch là Thủ công mỹ nghệ, chỉ các loại hình sản phẩm
Chi tiết

Tự sự của Nguyễn Thị Thu Thương

Họ và tên: Nguyễn Thu Thị Thương Sinh ngày: 02 tháng 10 năm 1983
Chi tiết

Khát vọng của Thu Thương

TT - 32 tuổi, Nguyễn Thị Thu Thương chỉ cao 80cm, nặng 20kg. 32 năm qua Thương chưa bao giờ đi được trên đôi chân của mình, nhưng nghị lực của Thương làm bất cứ ai biết cô cũng phải nể phục. ...
Chi tiết

Khi mua sản phẩm của các em

Mỗi sản phẩm bạn mua. đã góp phần tạo việc làm cho người khuyết tật. Rất mong mỗi học sinh, sinh viê, cô giáo, Các , ...
Chi tiết

0